Angličtina trochu inak

online

Online vyučovanie so sebou prináša veľa kreatívnych možností, ako motivovať deti k učeniu. Na hodine angličtiny s pani zástupkyňou Kolesárovou sme to využili na spojenie sa s našou partnerskou školou v Tótkomlóši a spoločne sme sa venovali téme Jedlá. Žiaci z Maďarska a zo Slovenska sa v krátkej prezentácii dozvedeli o typických jedlách pripravovaných počas sviatkov- Vianoce, Fašiangy, Veľká noc. Dozvedeli sa, aké ingrediencie sa používajú na ich prípravu. Porovnaním svojich tradícií žiaci zistili, čo majú spoločné či rozdielne počas týchto sviatkov. Pre lepšie zapamätanie a zábavu bol v závere hodiny pripravený pre žiakov online kvíz cez aplikáciu Kahoot. Všetkým deťom sa veľmi dobre darilo a otázky zodpovedali excelentne. Odmenou im bol potlesk a pomyselný stupeň víťazov s menami slovenských aj maďarských žiakov. Touto cestou ďakujeme za organizáciu tejto hodiny a za aktívnu účasť našim priateľom v Maďarsku a tešíme sa na opätovné stretnutie s nimi.