Adventný čas- Mikuláš

mik

Sviatok svätého Mikuláša slávime 6. decembra - v deň pamiatky jeho smrti. Charakteristickým znakom tohto dňa je darovanie darčekov. V našich končinách v tento deň stretávame prestrojeného Mikuláša po boku s anjelom a čertom, ktorí môžu dobrých odmeniť a tých menej dobrých potrestať.  Ako to však bolo s Mikulášom v dejinách?

Mikuláš je postava opradená mnohými legendami. Narodil sa v polovici 3. storočia v starogréckom prístavnom meste Patara bohatým rodičom. Pôvod zvyku darovania darčekov je zo známeho príbehu zo života spomenutého svätca.

Mikuláš je už niekoľko storočí považovaný za patróna detí, je to deň výnimočný najmä pre ne. Na Slovensku si v predvečer sviatku svätého Mikuláša vyložia do okna umytú čižmičku, do ktorej im Mikuláš nadelí sladké darčeky, či iné drobnosti.

Tak čo, deti, boli ste poslušné???

Video

 

„ Mikuláš je dedko starý,

  vie on robiť veľké čary.

  Nadelí nám k radosti

  čižmu plnú sladkostí“

 

Aj tento rok všetky deti z našej materskej školy netrpezlivo očakávali príchod Mikuláša. S napätím počúvali, kedy sa ozve Mikulášov zvonček, zabúchanie na dvere a jeho hlas: „ho,ho,hóó.“ A vstúpil do triedy Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelikom a čertom.

Deti mu zaspievali, zarecitovali a pretože boli všetky celý rok dobré dostali od Mikuláša balíčky plné sladkostí. Na záver sa s Mikulášom rozlúčili a zakývali mu na ďalekú cestu.

 

                                                                                                           Mgr. G.Šestinová

Galéria