Adventný čas- Lucia

lu

Dni od Lucie do Vianoc sa považovali za „strigônske“.

Vravelo sa: "Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc."

Ľudia sa pred strigami chránili jedením cesnaku, kreslením krížov posvätenou kriedou na dvere obydlí a stajní. Ten, kto chcel strigy vidieť na vlastné oči, mal zhotoviť drevený stolček podľa prísnych pravidiel – bez klincov, len jediným zaťatím sekery denne až do Štedrého dňa. Vtedy bolo treba vyjsť na krížne cesty, sadnúť si na stolček a čakať, kým sa zjavia bosorky z celej dediny...

Dievčatá ale aj vydaté ženy sa v tento deň zaodievali za „Lucie“. Celé v bielom, so šatkou stiahnutou do múkou zaprášenej tváre, chodili po jednotlivých domoch a husím krídlom či štetkou namočenou vo vápne symbolicky vymetali z príbytkov zlých duchov a choroby.

Video