Absolventi 2020

rozlúčka

Tento školský rok sme sa rozlúčili s našimi deviatakmi v Mestskom dome kultúry v Jelšave, kde pre nich rodičovská rada pripravila slávnostné odovzdávanie vysvedčení a pamätných listov. Z rúk svojich triednych učiteľov Zuzany Michalovej a Mgr. Mareka Királyho, si prevzali posledné vysvedčenia zo základnej školy. Ocenenia za reprezentáciu školy im odovzdala pani riaditeľka Mgr. Andrea Houšková, ktorá vyhlásila aj Absolventa roka 2019/2020. Stala sa ňou žiačka IX.A triedy- Svetlana Javorčíková.

Medzi pozvanými hosťami bol aj primátor mesta Jelšava MVDr. Milan Kolesár.  Absolventom venoval darček pripomínajúci im mesto, v ktorom prežili svoje detstvo.

35 žiakov ZŠ s MŠ Jelšava sa od budúceho školského roka rozíde na stredné školy nielen mimo okresu, ale aj kraja. Želáme im teda veľa úspechov a vždy ich radi privítame na pôde našej základnej školy.

Vedenie ZŠ s MŠ Jelšava

Fotogaléria