MOJA CESTA – výstup

V rámci projektu Moja cesta mali žiaci možnosť osvojiť si nové poznatky, prostredníctvom pravidelných stretnutí,  týkajúce sa  osobného rozvoja, motivácie, cieľov, životných úloh. Učili sa, ako správne si plánovať čas. Nazreli hlbšie do svojho vnútra, kde spoznávali svoje pocity, učili sa vyjadriť svoj názor, svoje emócie, spoznávali sami seba svoj vnútorný svet. Učili sa spolupracovať a vytvárali si svoj vlastný rebríček hodnôt, ktoré môžu upevňovať vo svojom budúcom živote. V neposlednom rade, žiaci sa učili upevňovať vzťahy,  viesť samých seba, pracovať v skupine ale i  samostatne, robiť niečo, čo iní nerobia – robiť niečo viac, pre seba, aby na konci svojej cesty boli na seba pyšní!            


             Snažili sme sa spoločne nájsť tú správnu cestu do vysnívanej budúcnosti. .                     

Podarilo sa nám . .   

- žiaci si vytvorili svoju vlastnú motivačnú knihu s názvom Moja cesta      
- pravidelne sa zúčastňovali skupinových stretnutí s ostatnými žiakmi, v rámci ktorých prebiehali krátke motivačné prednášky, pod vedením školskej psychologičky a sociálnej pedagogičky, kde si osvojovali nové poznatky      
- súčasne boli aktívni v skupinových ale i individuálnych aktivitách          
- pravidelne si plnili zadané úlohy na rôzne témy a potom viedli medzi sebou krátke diskusie
- spoločne sa podieľali na tvorbe výtvarných prác