Novinky

Usmernenie

Aktuálne usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ nájdete na linku:

Usmernenie MŠVVaŠ

Pri nástupe žiakov 0.-4. ročníka do školy od 10.11.2020 je potrebné predložiť:

Oznam

Podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a rozhodnutia MŠVVaŠ č.2020/15801:1-A1800:

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Jelšava oznamuje, že v období od 3.11.2020 (utorok) do 5.11.2020 (štvrtok) bude žiakom 1. stupňa ZŠ s MŠ Jelšava a deťom v materskej škôlke poskytnuté riaditeľské voľno. Vyučovanie na 1. stupni ZŠ s MŠ Jelšava bude prebiehať dištančnou formou. Zároveň sa prerušuje na uvedené obdobie prevádzka školskej jedálne a školského klubu detí.

Svetový deň stromov

foto

Význam stromov pre život na našej planéte je obrovský. Stromy nám poskytujú kyslík, suroviny, ale aj tieň počas horúcich dní. Práve kvôli ich nezastupiteľným funkciám v prírode si ich pripomíname každoročne 20. októbra. Ak nebudú stromy, nebude kyslík a nebudeme ani my. Lesy by dokázali žiť bez nás, ale my bez nich nie.

Deň jablka

foto

         Je krásne červené, okrúhle, chutné a šťavnaté. Kto by ho nemal rád? Vedeli ste, že jablko je aj symbolom vďaky učiteľom za všetko to, čo deti naučili?  Učitelia sú takým pomysleným „stromom poznania,“ a preto je jablko ideálnym symbolom. Jablká majú aj svoj deň a to 21. október. Jabĺčka si takýto deň určite zaslúžia, pretože patria medzi najzdravšie druhy ovocia.

POMOC

psycho

Vážení rodičia, milí žiaci,

nakoľko máme pred sebou všetci náročné dni, nielen čo sa týka školských povinností, nebojte sa požiadať o pomoc v čase dištančného vzdelávania. Môžete kontaktovať našu sociálnu pedagogičku a školskú psychologičku, ktoré vám budú k dispozícii nasledovným spôsobom:

Mgr. Zoja Bagácsová – tel. 0904 837 767, 058 44 82894.