Novinky

Letná škola

Počas posledných prázdninových týždňov bola aj na našej škole zorganizovaná „Letná škola´´ pre prvý stupeň – nultý až tretí ročník. V termíne od 17. 8. – 21. 8. 2020 sa žiaci prvého stupňa mohli zúčastniť rôznych aktivít, ktoré pripravili učitelia ZŠ s MŠ Jelšava pre tých najmenších. Žiaci sa mohli zapojiť do rôznych aktivít, ktoré boli pripravené s cieľom využiť získané vedomosti a zručnosti. Zábavnou formou sa žiaci oboznámili s rozličnými témami, ktoré sú súčasťou vyučovania počas školského roka.